Wie ik ben…

Nanko1

Mijn naam is Nanko Boerma
Op dit moment ben ik voorzitter/directeur van de Stichting Transactieland.nl, een stichting die de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen ziet als de kerncompetentie voor de 21eeeuw:

Nieuwe producten en diensten ontstaan waar professionals elkaar vinden in telkens wisselende netwerken. Regie op deze netwerken creëert meer welvaart. Transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen, is dan ook de kerncompetentie voor de 21e eeuw. Die kennis om telkens opnieuw waardevolle verbindingen te vinden en te benutten, bestaat nu al in industrie, handel, dienstverlening en bij de overheid.l. Nederland is dus kennisleider, maar we zijn ons daarvan niet bewust, terwijl dit het verdienmodel voor de 21e eeuw is. Om onze voorsprong vast te houden en uit te bouwen, is verdere versterking van deze kennis is urgent. De stichting draagt daaraan bij door op te treden als ‘funding partner’ voor wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Samen met anderen heb ik het initiatief voor deze stichting genomen in 2006. Wij vonden elkaar in de overtuiging dat het maatschappelijke en politieke debat over innovatie en economische groei ten onrechte voorbij ging aan één belangrijk aspect: de transactiekosten. Over het algemeen werden (en worden nog steeds) beleidsimpulsen geformuleerd vanuit ‘macro’-concepten. Zo bedenken we voor de innovatie ‘topsectoren’, voor de zorg zetten we in op ‘decentralisatie’, voor het onderwijs op ‘excellentie’ en we boeken bezuinigingen in voor ‘bestrijding van bureaucratie’. De operationele processen die deze doelstellingen tot een succes moeten maken, worden vervolgens over het hoofd gezien en blijken achteraf niet zelden hoger dan de beoogde, laat staan de gerealiseerde opbrengst van het beleid. De stichting meent dat het veel vruchtbaarder is om te redeneren vanuit het concept van de ‘waardevolle verbinding’.

Zelf ben ik me voor deze materie gaan interesseren toen ik binnen de overheid verantwoordelijk was voor een aantal grote projecten op het gebied van ‘administratieve lastenverlichting’.. Daarbij heb ik altijd gewerkt op het snijvlak van Beleid, Bestuur en ICT. Van huis uit ben ik politicoloog (VU 1980). Mijn carrière is begonnen in 1981 bij het Project Reorganisatie Rijksdienst, dat als follow-up van rapporten van de Commissie-Vonhoff werd geleid door Herman Tjeenk Willink. Aansluitend ben ik acht jaar werkzaam geweest bij CMG, een Nederlands-Engels softwarehuis. Daar heb ik onder meer gewerkt aan de startfase van het project Gemeentelijke Bevolkingsadministratie (GBA) en was ik verantwoordelijk voor de vernieuwing van het financieel beheer binnen het Ministerie van O&W (toen nog zonder ‘C’). Mijn internationale ervaring heb ik begin jaren ’90 kunnen vergroten bij AT&T-Unisource; ik zwaaide daar af als Vice-President op het gebied van ‘billing’ en andere ‘business systems’. In 1996 werd ik één van de partners van het Management Centrum.

Vanuit het Management Centrum droeg ik onder meer de verantwoordelijkheid voor de eerste integrale aanbesteding van overheidstelefonie (OT2000) en de ontwikkeling van een nieuw basisbedrijvenregister dat is opgegaan in het nieuwe Handelsregister. Ook hield ik mij als eindverantwoordelijke bezig met het programma Ketenherinrichting en het daaruit voortvloeiende programma Slim Geregeld, Goed Verbonden, almede voor het programma Standard Business Reporting.

Daarnaast heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA), om met name de rol van het MKB en het HBO in het nationale innovatiesysteem te versterken. Concepten als kenniscirculatie en praktijkgericht onderzoek zijn binnen SIA ontwikkeld. SIA was een initiatief van onder meer de Vereniging Hogescholen, MKB-Nederland, VNO-NCW, TNO en Syntens. Inmiddels is SIA onderdeel van NWO en is daarmee haar werkwijze en begrippenapparaat een vast onderdeel geworden van het nationale innovatiesysteem.
In 2011 is het Management Centrum overgenomen door Thauris b.v. Vanaf 2013 heb ik gaandeweg mijn relaties met Thauris verminderd tot het niveau van geassocieerde.

Tot slot ben ik Certified Management Consultant lid van de OOA en sta ingeschreven in het IM-Register voor interimmanagers.