Waardevolle Verbindingen, recensies

Lezers van ‘Waardevolle Verbindingen’ hebben inmiddels de volgende commentaren gegeven:

Harry ter Braak: docent Strategie en Verandermanagement VU Amsterdam; organisatieadviseur bij   Wagenaarhoes;  gepubliceerd in TPC Online,PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL  (http://www.tpconline.nl/nieuws/recensie-waardevolle-verbindingen-%E2%80%93-de-constructie-van-vertrouwen-de-toekomst)

  Nanko Boerma behandelt in tien hoofdstukken fundamentele vragen die raken aan de wortels van onze democratie. Over acterende burgers, over saamhorigheid en waardevol verbinden. Het boek gaat ook over vertrouwen. Vertrouwen van mensen in elkaar en van mensen in de samenleving. Zijn roep is die om de acterende burger, en zijn pleidooi in hoofdstuk één luidt: burgers moeten de touwen doorsnijden waarmee instanties hen in hun marionettenspel hebben gevangen. ‘Al te goed is buurmans gek’ vormt in hoofdstuk twee de samenvatting met de constatering dat ‘de vertrouwensinfrastructuur’ niet meer aansluit op de samenleving van dit moment. (..) Het boek sluit af met een slot en een zeer uitgebreide verantwoording, waarbij de auteur niet schuwt aan te geven dat het soms om (zijn) fictie gaat. Dat neemt niet weg dat het boek een boeiende verhandeling is geworden van iemand die de instituties, hun procedures en processen als (interim) manager van binnenuit goed kent en veel tijd en energie heeft geïnvesteerd in de verbetering ervan.

Boerma schreef deze niet wetenschappelijke verhandeling niet voor de instanties waar burgers terechtkomen, maar voor die burgers zelf in hun natuurlijke omgeving. Instanties herkennen naar zijn oordeel de noodzakelijke organisatievormen onvoldoende. (..) Dit boek is naar mijn oordeel zeker interessant, omdat het een herkenbaar perspectief biedt op de voorwaarden waaronder uitvoeringsorganisaties hun processen zouden moeten organiseren.

Zsolt Szabo: in de periode 2003-2006 als Tweede Kamerlid voor de VVD woordvoerder vernieuwing overheidsdienstverlening; gepubliceerd op de website van AKO: http://www.ako.nl/product/9789492221063/waardevolle-verbindingen-nanko-boerma/

Nanko Boerma beschrijft in zijn boek ‘Waardevolle Verbindingen’ waar het vertrouwensverlies van de burgers in de samenleving vandaan komt en reikt instrumenten aan om dit vertrouwen weer te herwinnen. Saamhorigheid is hierbij de rode draad. Het boek komt op een interessant moment. De verzorgingsstaatgedachte van de vorige eeuw is zichtbaar aan het eroderen en digitale innovaties stellen de rol van overheden en andere gevestigde ordes in een razend tempo dagelijks ter discussie. De auteur wijst hierbij op het einde van de hiërarchie als dominante organisatieprincipe zowel binnen de publieke als private sector en herhaalt nog eens het adagium, de markt waar het kan en overheid waar het moet. Dit adagium is een interessante om vast te houden als het gaat om hoe om te gaan met digitale innovaties die op ons af komen. Denk aan ontwikkelingen als smart cities of the internet of things. Standaardisaties en het managen daarvan zijn hierbij cruciaal om te komen tot succes. Niet alleen om het vertrouwen bij de burgers in deze ontwikkelingen te behouden maar tevens om producten- en dienstenontwikkelingen optimaal te faciliteren. Het Ikea principe rond standaardisering dat in het boek beschreven wordt is een mooi houvast voor verdere besluitvorming.  De markt waar het kan, de overheid waar het moet. Tja, wat moet de overheid dan nog?  Boerma stelt; ‘De rol van de staat is om via wetgeving de ruimte te creëren waarbinnen burgers kunnen transacteren’. Eens, indien de zin ook zo kan worden gelezen dat de overheid waar nodig wetgeving intrekt op optimaal ruimte te creëren voor vernieuwing en tegelijkertijd voldoende tijd steekt in het voorkomen van onnodige regelgeving vanuit Brussel. Regelgeving die in wetgeving dient te worden omgezet in een tempo waarbij het doel dat het dient, in het internettijdperk waarin we leven, mogelijk al is achterhaald. Het boek geeft dus veel stof tot nadenken en nuttige discussies, ook voor politici. In het laatste deel wordt de politiek dan ook terecht aangesproken om mee te denken over oplossingen. Vermeldt wordt dat er tot dus verre weinig debat is over het ‘platform-kapitalisme’ dat vanuit Sillicon Valley is komen overwaaien waarbij Amerikaanse bedrijven in feite de de facto standaarden bepalen in onze samenleving. Boerma vraagt om een debat; ‘Wat mij betreft is het inrichten van de constructie set met gestandaardiseerde componenten, gekoppeld aan wetgeving die verplicht stelt dat diensten altijd daarop gebaseerd moeten zijn, dan ook bij uitstek een politiek debat’. De overheid moet zich niet terugtrekken maar optreden is de conclusie in het boek zodat het vertrouwen in de samenleving wordt herwonnen. Een interessante conclusie waarbij de overzeese platform kapitalisten meer en meer ons dagelijks handelen bepalen op eigenlijk alle maatschappelijk relevante dossiers zoals (gezondheids) zorg, mobiliteit en veiligheid waar het primaat van sturing tot voor kort bij de overheid lag en waarbij deze bedrijven meer en meer invloed krijgen, via dataverzameling en social media apps, op burgers op hoe zij zich ‘vrij’ kunnen  verbinden. De inhoudelijke thema’s die geadresseerd worden in ‘Waardevolle Verbindingen’  passen dus prima op de thema’s rond de digitale innovatie die in vele gevallen ongevraagd op ons afkomen en geven daarmee waardevolle handvatten voor de te voeren discussie met politici, overheidsinstanties, burgers en bedrijfsleven.

Farid Tabarki: Studio Zeitgeist: 

Sterke analyse. De transactie zien als basiseenheid voor inrichting van staat en samenleving is nieuw en origineel. Hoe we zo’n samenleving moeten inrichten, is een onderwerp dat velen zal bezighouden !