Transactiemanagement

cropped-cropped-bankje-curacao2.jpg

Af en toe zijn er van die momenten waarop ik een mening wil geven. Niet dat ik over alles een mening heb, laat staan dat ik zou vinden dat iedereen daar kennis van zou moeten nemen. Maar er is één gebied, waarvan ik denk dat ik er met een zekere autoriteit iets over kan zeggen. Dat is ‘transactiemanagement’, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.

Waarom maak ik me hier druk over?
Nagenoeg alle producten en diensten die wij gebruiken, komen tot stand in steeds langere ketens, waarin steeds meer specialismen worden ingezet. In principe is dat een goede zaak, want specialisatie kan leiden tot grotere toevoeging van waarde en dus tot meer welvaart.

Waarde ontstaat daar waar transformatie en transactie samenkomen. ‘Transformatie’ is het creëren van iets dat er nog niet was uit iets dat er wel is: plant wat korrels, zorg voor wat water en zonlicht en je oogst een akkertje tarwe. Maar deze tarwe zal waardeloos blijven als niet iemand komt om het te oogsten, te malen, er brood van te bakken en het uiteindelijk aan consumenten over te dragen. Dat is ‘transactie’.

Naar schatting bestaat tussen de 50% en 60% van de wereldeconomie uit transactiekosten en -inkomsten. Wat versimpeld gezegd: de kostprijs van meeste producten en diensten bestaat voor meer dan de helft uit kosten om partijen bij elkaar te brengen, de kosten van de verbindingen dus.

In dat licht is het opvallend dat er in het publieke, politieke, maatschappelijke en economische debat eigenlijk heel weinig aandacht is voor de vraag of de verbindingen tussen alle spelers in de verschillende ketens eigenlijk wel voldoende waardevol zijn. De ‘kunde van het leggen van waardevolle verbindingen’ is daarom een perspectief dat ik de moeite waard vind. Het is het referentiekader van waaruit ik meningen formuleer.

Autoriteit?
Of ik echt enige autoriteit heb op het specifieke gebied van transactiemanagement is natuurlijk aan anderen om te beoordelen. Maar:

  • Op de pagina ‘wat mij bezighoudt’ ga ik wat dieper in op dit perspectief van de ‘waardevolle verbindingen’.
  • Op de pagina: ‘wie ik ben’ heb ik een CV opgenomen, waaruit blijkt dat ik met deze materie al een behoorlijke tijd intensief bezig ben.