Sillicon Valley maakt Tweede Kamer irrelevant.

gezondheidscentrum

Eerst waren het de Grieken, nu zijn het de vluchtelingen die de lidstaten in rap tempo dwingen soevereiniteit aan de EU over te dragen.  “Red de democratie” zeggen Thierry Baudet en Jan Roos. Ze hebben groot gelijk,  maar ze kijken verkeerd. Met democratische controle over aan Brussel overgedragen taken is weinig mis. De echte  uitholling van de staat  vindt plaats door internet-platforms, zoals Google, Facebook en Über.  Ongemerkt krijgen ze  een steeds belangrijker rol in ons dagelijks leven, waardoor  het  politiek debat snel aan belang inboet.

Vroeger was de wereld simpel. Informatie was schaars. Het verzamelen, bewerken en verrijken van informatie was een hele klus. In grote hiërarchisch opgebouwde organisaties werkten velen  samen om die klus te klaren. Elke werknemer hield zich bezig met een klein stukje informatie en alleen de bazen hadden het overzicht. Door met de bazen van andere grote organisaties afspraken te maken, coördineerden zij hun eigen werk, het werk van hun bedrijven en organisaties  en daarmee de economie als geheel.

Nu is het anders. In onze netwerksamenleving onderhandelt eigenlijk ‘iedereen met iedereen’ in ketens van toeleveranciers en afnemers.  Maar onze ‘vertrouwensinfrastructuur’,  zeg maar de standaarden voor hoe we met elkaar omgaan stamt nog uit de tijd waarin  informatie schaars was,  bazen  bepaalden en het volk volgde.  Hij is niet toegesneden op de situatie waarin iedereen on-line zaken met iedereen kan doen. Deze lacune ontstaan wordt in hoog tempo opgevuld door  grote mondiale platforms, zoals Apple, Google, Facebook. Vanuit Silicon Valley produceren zij een aanhoudende stroom ideeën voor nieuwe diensten die wij – als ze eenmaal bestaan – maar al te graag willen gebruiken.  Wie kan zich nog een leven voorstellen zonder What’s app en  Google Maps? Wat whizzkids in Californië bedenken, gaat steeds meer bepalen hoe wij ons dagelijks leven inrichten.

Politiek debat hierover is tot nu toe ver te zoeken. Niemand kijkt ervan op dat  Google  bepaalt welke informatie wordt gepresenteerd bij een zoekvraag   Niemand ziet het als een probleem  dat  Facebook steeds meer een onmisbare nutsvoorziening  wordt waar burgers zich bij moeten aansluiten voor toegang  tot e-commercediensten. Dat AirBNB een forse verstoring op de woningmarkt in populaire steden creëert, wordt hooguit als een lokaal politiek probleem gezien en dat Über mogelijk onze wet- en regelgeving voor taxi’s irrelevant maakt, vinden velen misschien wel prima, want taxichauffeurs zijn niet echt populair.

Maar wat als:

  • Apple-Pay het  betalingsverkeer in ons land van de banken overneemt  en  zich volledig aan het toezicht  van De Nederlandse Bank onttrekt?
  • Wat gebeurt er als Google in de praktijk dé toegang wordt tot onze wetgeving en jurisprudentie en dus  bron voor wetsuitvoering en rechtspleging?
  • als een Über-achtig platform zich meldt voor diensten op het gebied van onderwijs of zorg
  • of als een AirBNB-achtig platform zich ook op de verhuur van woningen voor langere periode gaat richten?

Deze dienstverlening   zal zeker niet gratis zijn. Een ‘cash-drain’ vanuit onze eigen bankrekeningen, vanuit ons justitieel stelsel, onze ziektekostenverzekeringen, of ons sociaal huurstelsel  naar een paar monopolisten  in Californië vindt niemand  een wenkend perspectief. Maar belangrijker nog: als ze in Sillicon Valley feitelijk bepalen hoe ‘iedereen met iedereen’ tot afstemming komt, bepalen ze dan niet eigenlijk van daaruit de grondstructuur van ons samenleven?

En als dat zo is, waar gaan ons kabinet en ons parlement dan eigenlijk  nog over…..?

laat een bericht achter