In aanbouw…

In mijn boek ‘Waardevolle Verbindingen’ ging ik in op het wantrouwen in de samenleving. Dit, was mijn stelling, is zo groot geworden omdat burgers steeds meer ingesponnen zijn in een web van allerlei ‘instanties’ variërend van banken tot sociale dienst, van belastingdienst tot woningcorporaties, van (ziektekosten-)verzekeraars tot telecombedrijven. Ze doen vaak niet wat je verwacht, stellen onbegrijpelijke eisen, trekken je in ondoorgrondelijke procedures met al te vaak volkomen onverwachte uitkomsten. Je kunt er geen peil op trekken en als je niet snapt wat de ‘instanties’ met, voor, of tegen je doen dan is de kans groot dat je die clubs niet vertrouwt. En als je geen idee hebt hoe je je uit dat web kunt bevrijden, word je boos en begin je om te zien naar manieren om de status quo om zeep te helpen.

Ik pleit er in mijn boek dan ook voor dat ‘acterende burgers’ het heft in handen nemen en de ‘instanties’ omver werpen door ze – geweldloos en uiterst effectief – te vervangen door ‘waardevolle verbindingen’ tussen hen onderling. Zo wordt de transactie, de verbinding tussen acterende burgers, de basiseenheid voor de inrichting van staat en samenleving: horizontaal, één op één.

De vraag die ik nog niet heb beantwoord is: hoe ziet zo’n samenleving waarvan de transactie de basiseenheid is er nou in de praktijk uit? Hoe kunnen burgers daarin nou met elkaar acteren, spelen en doen, en daarmee de samenleving op een hoger plan brengen? In een volgend boek wil ik juist dat onderzoeken, waarbij – denk ik nu – er drie hoofdmoten zijn:

  • Het idee achter het spel: waarin verschilt het idee van de waardevolle verbinding van de concepten van waaruit onze samenleving nu draait?
  • Het spel zelf: hoe ‘acteren’ burgers met elkaar vanuit de waardevolle verbinding als basiseenheid voor staat en samenleving?
  • Het speelvlak waarop wordt gespeeld, wie bewaakt dat en wie zorgt voor orde en veiligheid?

Het geven van concrete antwoorden op deze abstracte vragen is een zoektocht, waarbij ik blij ben met de hulp van ieder die mee wil speuren. Dat kan alleen maar door dialoog te zoeken. Dat wil ik dan ook via de pagina’s op deze website doen. Ik neem me voor om met regelmaat stukken te schrijven, die passen binnen dit kader. Dat zal een beetje ‘bricolage’ zijn knutselen met het materiaal dat zich voordoet vanuit de literatuur op de praktijk van de actualiteit. Want als er al iemand zou zitten te wachten op een blauwdruk van de ‘waardevol verbonden’ samenleving dan ben ik zeker niet in staat die te maken. Reacties zie ik dan ook graag tegemoet.

Het Idee

Het Spel

Het Speelvlak