Waardevolle verbindingen:
crux van welvaart en welzijn

Transactiemanagement is de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen:

       - Verstaan
       - Begrijpen
       - Calculeren
       - Leren

Twee bronnen van waarde: transformatie en transactie 

       - Zaai wat graankorrels, wacht een half jaar en er staat een akker met graan.
         Dat is transformatie.
       - Maar dat graan zal geen enkele waarde hebben als er niemand komt om
         het te maaien, te malen en er brood van te bakken. Geen enkele transformatie
         creëert dan ook waarde zonder transactie

Waardevolle Verbindingen bloeien waar  zekerheid bestaat

       - instituties en standaarden vormen de vertrouwensinfrastructuur
       - maar, ze zijn altijd in beweging, nooit zijn ze af
       - de vertrouwensinfrastructuur vraagt permanente vernieuwing

De Acterende burger centraal

- de vertrouwensinfrastructuur moet ruimte bieden
- koppelzones zijn hierbij het instrument

Nanko Boerma

Van huis uit een politicoloog, heb ik lang gewerkt op het snijvlak van bestuur, beleid en ICT. Bij overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen was ik eindverantwoordelijk manager van programma’s voor innovatie en vermindering van administratieve lasten.. Mijn observatie: Ondanks dat we in ketens werken, gooien we ons werk al te vaak over ‘de schutting’, zonder veel aandacht voor de ontvanger van ons product. Dat leidt in de praktijk tot misverstanden, wantrouwen, overbodige kosten en gemiste kansen.

Op dit moment ben ik directeur van Transactieland.nl. Deze stichting vindt de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen een kerncompetentie van ons land. Een competentie, die het verdient tot verdienmodel voor de komende decennia te worden uitgebouwd.

Transactieland.nl

Nederland moet de (h)erkende wereldtop worden voor wetenschappelijk onderzoek en –onderwijs op het gebied van Transactiemanagement, het leggen van waardevolle verbindingen.
Dat is de ambitie van de Stichting Transactieland.

Als professionals elkaar in wisselende netwerken vinden, ontstaan waardevolle verbindingen én nieuwe producten en diensten. Als je een goede regie op deze netwerken loslaat, zorgt dat voor meer welvaart. En daarom is transactiemanagement de kerncompetentie van de 21e eeuw.

 

 

Koppelzones

cover

Op 14 juli 2015 is – eveneens bij Futuro uitgevers uitgekomen het boek Koppelzones, lagere transactiekosten door organisatorische innovatie, dat ik samen met Frank den Butter en Jelle Joustra heb geschreven.

Het boek presenteert een praktische aanpak voor het verminderen van koppelfricties in ketens. Kernwaarden daarbij zijn: onafhankelijke regievoering, de opbouw van vertrouwen en het toewerken naar een eerlijk besluit. 

http://futurouitgevers.nl/portfolio/koppelzones-boek/

 

 

 

 

 

 

 

 

Waardevolle verbindingen

waardevolleverbindingenMB-top49

Begin juni 2015 is mijn boek ‘Waardevolle Verbindingen, de constructie van vertrouwen in de toekomst’ uitgekomen bij Futuro Uitgevers te Amsterdam.( (ISBN 9789492221063)

Het is een pleidooi waarin burgers worden opgeroepen niet te wachten op deze falende instanties, maar met elkaar waardevolle verbindingen aan te gaan. En het is een pleidooi richting politiek, want zij heeft de taak het vertrouwen te herstellen door de burger de ruimte te geven.

http://futurouitgevers.nl/portfolio/waardevolle-verbindingen-boek/

Een goede samenvatting van het boek door P.D. Barneveld is inmiddels verschenen in het tijdschrift Management Executive: 

http://www.managementexecutive.nl/artikel/14742/Waardevolle-verbindingen

Laatste nieuws: ‘Waardevolle Verbindingen’ is genomineerd voor Managementboek van het jaar bij Managementboek.nl.

 

 

wat lezers zeggen:

Dick van Lingen, Ministerie van Justitie, DJI:

Lang heeft het boekje op een stapel “to do” gelegen. Té lang. Wat in het eerste deel betoogd wordt is voor ”licht-ingewijden” een feest van herkenning. En roept daarmee de vraag op: oke, en nu? Het tweede deel van het boekje geeft een mooie en realistiche voorzet hierop. Vanaf hoofdstuk 5 komen in een leuk gevonden vorm oplossingsrichtingen naar voren over uitdagingen die zeer actueel zijn. Leg H6 bijvoorbeeld eens naast de behoefte en tekorten aan technisch personeel en de tienduizenden goed ontwikkelden die uit het Nabije Oosten naar ons land komen. Het boekje is een must-read voor beslissers, influencers, lobbyisten, Haagse beleidsambtenaren en het bedrijfsleven. Tip: lees eerst hoofdstuk 10. Beslis daarna wat je doet. Doorlezen of op de stapel.

Klik hier voor recensie op AKO

 

 

Harry ter Braak: docent Strategie en Verandermanagement VU Amsterdam; organisatieadviseur bij Wagenaarhoes.

 Nanko Boerma behandelt (..) fundamentele vragen die raken aan de wortels van onze democratie. (..) Het boek gaat ook over vertrouwen (..) van mensen in elkaar en van mensen in de samenleving. Zijn roep is die om de acterende burger, en zijn pleidooi in hoofdstuk één luidt: burgers moeten de touwen doorsnijden waarmee instanties hen in hun marionettenspel hebben gevangen. Het boek (is) een boeiende verhandeling (..) geworden van iemand die de instituties, hun procedures en processen als (interim) manager van binnenuit goed kent en veel tijd en energie heeft geïnvesteerd in de verbetering ervan. (..) Dit boek is naar mijn oordeel zeker interessant, omdat het een herkenbaar perspectief biedt op de voorwaarden waaronder uitvoeringsorganisaties hun processen zouden moeten organiseren.

Klik hier voor uitgebreide recensie

Farid Tabarki, founding director Studio Zeitgeist, columnist van Het Financieele Dagblad: : 

“Sterke analyse. De transactie zien als basiseenheid voor inrichting van staat en samenleving is nieuw en origineel. Hoe we zo’n samenleving moeten inrichten, is een onderwerp dat velen zal bezighouden!”

Zsolt Szabo, tussen 2003 en 2006 in de Tweede Kamer woordvoerder vernieuwing overheidsdienstverlening voor de VVD (samenvatting)

‘Waardevolle Verbindingen’ beschrijft waar het vertrouwensverlies van de burgers in de samenleving vandaan komt. (..)  Boerma stelt; ‘De rol van de staat is om via wetgeving de ruimte te creëren waarbinnen burgers kunnen transacteren’. Eens, indien de zin ook zo kan worden gelezen dat de overheid waar nodig wetgeving intrekt om ruimte te creëren voor vernieuwing. In het laatste deel wordt de politiek aangesproken om mee te denken over oplossingen. Vermeld wordt dat er tot nu toe weinig debat is over het ‘platform-kapitalisme’ dat vanuit Sillicon Valley is komen overwaaien waarbij Amerikaanse bedrijven in feite de de facto standaarden bepalen in onze samenleving. Boerma vraagt de politiek om een debat.; De overheid moet zich niet terugtrekken maar optreden is de conclusie. Een interessante conclusie waar ‘platform kapitalisten’ meer en meer ons dagelijks handelen bepalen op eigenlijk alle maatschappelijk relevante dossiers zoals (gezondheids) zorg, mobiliteit en veiligheid en waarbij deze bedrijven meer en meer invloed krijgen, via dataverzameling en social media apps, op burgers op hoe zij zich ‘vrij’ kunnen verbinden. De inhoudelijke thema’s die geadresseerd worden in ‘Waardevolle Verbindingen’ passen dus prima op de thema’s rond de digitale innovatie die in vele gevallen ongevraagd op ons afkomen en geven waardevolle handvatten voor de te voeren discussie.

Klik hier voor de uitgebreide recensie van Zsolt Szabo

 

Harry de Schutter, consultant in zelfsturing: 

“Een uitdaging om een antwoord te geven op een van de meest prangende kwesties van dit moment: Hoe houden burgers vertrouwen in het samenleven? Nanko Boerma geeft geen bureaucratische antwoorden. Nee, de burger zelf is actor. Hij gaat hekelende kwesties niet uit de weg: geen energie aan logge organisaties…laag en hoog opgeleid gaan anders om met vertrouwen, hiërarchie is geen vangnet, en vooral: communicatieve zelfsturing. Goed leesbaar met ambitie geschreven.”

Klik hier voor bron

Cees Coumou (samenvatting):

De ondertitel van dit boek “de constructie van vertrouwen in de toekomst” geeft het al aan, de kern van het betoog van Nanko draait om vertrouwen (..), door hem gedefinieerd als: ”mensen hebben vertrouwen in hun omgeving en in de samenleving als geheel in de mate waarin de dingen van de dag zich min of meer ontwikkelen, zoals zij dat verwachten”. Een definitie overigens die hij in de auto eens, ongeveer in die bewoordingen, hoorde uitspreken. Deze praktische benadering, dingen benoemen die opvallen zonder vaagheden toe te laten (..) en daar over nadenken, kenmerkt dit boek. In een hoog tempo beschrijft Nanko zijn thema’s levendig en zonder omwegen, twijfels of aarzelingen. Daardoor is een pageturner ontstaan die de lezer blijft boeien, vooral omdat het onderwerp zo herkenbaar en urgent is en de behandeling daarvan origineel en prikkelend.

klik hier voor de hele recensie van Cees Coumou

 

 

Troonrede of IKEA-gids

  Beste leden van de Tweede Kamer, Prinsjesdag. Het is weer zo ver. Terwijl de Koning de immer saaie Troonrede voorleest,  hebt u op die...
Lees verder

Vertrouwen kun je bouwen

“Nederlanders hebben geen vertrouwen in de toekomst” concludeert  de NRC van 5 december uit een uitgebreid onderzoek  in het hele land. Opgetekend wordt onder meer...
Lees verder